HRTJI SVET

SLOVENIJE

Društvo za pomoč hrtom v stiski!

Vabilo na redni letni občni zbor

objavljeno 15 Apr 2022

Spoštovani člani društva HRTJI SVET Slovenije!

V soboto, 23.4.2022 ob 18:00 bo redni letni občni zbor društva HRTJI SVET Slovenije.
Zbor bo preko ZOOMa, povezavo do srečanja vam pošljemo najkasneje do petka, 22.4.2022.

Predviden dnevni red občnega zbora:
1. Odprtje, ugotovitev sklepčnosti, sprejem dnevnega reda, določitev delovnega predsednika, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika
2. Poročila o delu društva v preteklem letu:
– poročilo upravnega odbora o opravljenem delu
– poročilo upravnega odbora o finančno-materialnem poslovanju
3. Program dela za leto 2022
4. Volitve

5. Razno
Lep pozdrav