HRTJI SVET

SLOVENIJE

Društvo za pomoč hrtom v stiski!

NAMENITE NAM DEL VAŠE DOHODNINE

 

ddd3

DRUŠTVU HRTJI SVET SLOVENIJE LAHKO KOT DONACIJO NAMENITE DO 1 % VAŠE DOHODNINE!

 

Z veseljem sporočamo, da smo v letu 2013 s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje s pozitivno odločbo Hrtji svet pridobili status društva, ki deluje v javnem interesu.

Društvo HRTJI SVET Slovenije je tako tudi uradno uvrščeno na seznam (objavljen v UR.l.RS št. 58 z dne 8.7.2013) in v kolikor podpirate naše delo in naša prizadevanja, nam lahko namenite del vaše dohodnine. Na voljo imate del osebnega zaslužka oziroma davščin, s katerim lahko prosto razpolagate do višine 1 % ali pa ga prepustite državi, da ga usmerja po lastni volji. V bistvu že zaslužen denar lahko usmerite po vaših osebnih željah; za vas to ne bo predstavljalo nobenega dodatnega stroška, našemu društvu pa bo omogočilo nadaljevanje dela in razvoj, vse v smeri pomoči trpinčenim in res ničesar krivim hrtom.

Del dohodnine lahko namensko usmerjajo vsi zaposleni državljani RS; žal študentje in upokojenci v teh obdavčitvah niso vključeni in zato te možnosti nimajo.

 

galgo02

 

V primeru, da bi kot donacijo določen odstotek dohodnine želeli nameniti Društvu Hrtji svet Slovenije, to naredite na sledeč način:

 

– Če zahteve za namenitev dela dohodnine še niste podali

To storite na posebnem obrazcu, ki je dostopen na vseh davčnih uradih in izpostavah, lahko pa se ga NATISNE TUKAJ. Obrazec ustrezno izpolnite ter obvezno lastnoročno podpišite.

Ime oziroma naziv upravičenca               |        Davčna številka upravičenca        |       Odstotek (%)
DRUŠTVO HRTJI SVET SLOVENIJE      |                     2 3 0 4 2 0 3 6                             |              1 %

Podpisan obrazec je nato potrebno oddati na PRISTOJNI FINANČNI URAD oz. njihovo IZPOSTAVO. Obrazec lahko oddate osebno ali po pošti (priporočamo pošiljanje s priporočeno pošiljko).

Zavezanci, ki imate digitalno potrdilo pa lahko zahtevo oddate elektronsko preko portala e-Davki.

 

 

– Če ste zahtevo za namenitev dela dohodnine že podali

V kolikor ste obrazec že podali, pa želite sedaj del dohodnine nameniti tudi društvu Hrtji svet Slovenije (dohodnino lahko namenite več organizacijam s seznama, skupni odstotek pa ne sme presegati 1 %), enostavno davčnemu organu podate nov obrazec, ki ga NATISNETE TUKAJ. Upoštevana bo zadnja veljavna zahteva, ki jo bo davčni organ prejel do 31. decembra tekočega leta oziroma bo do tega datuma oddana priporočeno po pošti.

 

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja.

 

V kolikor vam je lažje, lahko izpolnjen in podpisan obrazec pošljete tudi k nam na sedež društva: Društvo HRTJI SVET Slovenije, Triglavska 49, 1000 Ljubljana ali nam ga izročite na kateri od naših prireditev in sami bomo z veseljem poskrbeli za razpošiljanje na pristojne davčne organe.

 

HVALA za vso podporo, ki nam jo namenjate. In tokrat HVALA za namenska sredstva, katera bomo v vašem imenu porabili za izboljšanje kakovosti življenja vseh hrtov tega sveta. HVALA, ker vam ni vseeno!

 

 

Ekipa društva HRTJI SVET Slovenije!

 

 

grey3